ترجمه مقاله شهر هوشمند به عنوان یک پلت فرم توزیع شده

عنوان پروژه : ترجمه مقاله
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 34213
فرمت فایل : docx
خرید0
دیدگاه0

تومان 80,000

بازدیدهای محصول10