ترجمه مقاله طبقه بندی تصاویر با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشنال

عنوان پروژه : ترجمه مقاله
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 53422
فرمت فایل : docx
خرید0
دیدگاه0

تومان 80,000

بازدیدهای محصول10