ترجمه مقاله طراحی یکپارچه زنجیره تامین پایدار و شبکه حمل و نقل

عنوان پروژه : ترجمه مقاله
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 59809
فرمت فایل : docx
خرید0
دیدگاه0

تومان 150,000

بازدیدهای محصول10