تقسیم بندی سطوح خاکستری تصویر به 8 سطح رنگی در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 5968
فرمت فایل:m
خرید0
دیدگاه0

تومان 80,000

بازدیدهای محصول15