کاهش جریان نشتی در مدارهای CMOS VLSI با HSPICE

عنوان پروژه : پروژه آماده HSPICE
نرم افزار مورد استفاده : HSPICE
گزارش : دارد
شماره پروژه : 28123
فرمت فایل : Hspice
خرید0
دیدگاه0

تومان 85,000

بازدیدهای محصول5