حل عددی جریان حول استوانه دو بعدی با انسیس

عنوان پروژه : پروژه آماده انسیس
نرم افزار مورد استفاده :  نرم‌افزار (انسیس) ANSYS
گزارش : دارد
شماره پروژه : 49192
فرمت فایل : cft
خرید0
دیدگاه0

تومان 140,000

بازدیدهای محصول23