حل عددی معادله انتقال حرارت دو بعدی برای مقطع خاص در فرترن

عنوان پروژه : پروژه آماده فرترن
نرم افزار مورد استفاده : فرترن (fortran)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 4266
فرمت فایل : f95
خرید0
دیدگاه0

تومان 150,000

بازدیدهای محصول7