حل عددی معادله موج با روشهای گوناگون در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده با متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 55408
فرمت فایل : فایل m
خرید0
دیدگاه0

تومان 110,000

بازدیدهای محصول65