حل معادله نویر استوکس بین دو صفحه تخت در فرترن

عنوان پروژه : پروژه آماده فرترن
نرم افزار مورد استفاده : فرترن (fortran)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 60162
فرمت فایل :
خرید0
دیدگاه0

تومان 79,000

بازدیدهای محصول7