خلاصه نویسی بازسازی 200 برابری دوزهای کوتاه PET با بکارگیری یادگیری عمیق

عنوان پروژه : خلاصه نویسی آماده
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 7216
فرمت فایل : docx
خرید0
دیدگاه0

تومان 60,000

بازدیدهای محصول18