دانلود برنامه نویسی برای تشخیص تصاویر پزشکی در پایتون

عنوان پروژه : پروژه با پایتون
نرم افزار مورد استفاده : پایتون (Python)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 59030
فرمت فایل : ipynb
خرید0
دیدگاه0

تومان 95,000

بازدیدهای محصول63