دانلود پروژه آماده منحنی مشخصه BJT در اورکد

عنوان پروژه : پروژه آماده اورکد (OrCAD)
نرم افزار مورد استفاده : اورکد (OrCAD)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 6660
فرمت فایل : opj/sim/als/net/prp/DBK...
خرید0
دیدگاه0

تومان 100,000

بازدیدهای محصول10