درک انتظارات حریم خصوصی کاربر : دیدگاه یک توسعه دهنده نرم افزار

عنوان پروژه : تحقیق آماده
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 57696
فرمت فایل : dox
خرید0
دیدگاه0

تومان 80,000

بازدیدهای محصول15