دسته بندی باینری برای تشخیص تصاویر انسان، میوه و گربه در پایتون

عنوان پروژه : پروژه با پایتون
نرم افزار مورد استفاده : پایتون (Python)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 5433
فرمت فایل : ipynb
خرید0
دیدگاه0

تومان 90,000

بازدیدهای محصول20