رسم نقشه کانتور و محاسبه مساحت در پایتون

عنوان پروژه : پروژه پایتون
نرم افزار مورد استفاده : پایتون(Python)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 7180
فرمت فایل : ipynb
خرید0
دیدگاه0

تومان 69,000

بازدیدهای محصول17