رسم نمودار توزیع دما نسبت به x برای میله مخروطی آلومینیومی در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده با متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 23029
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 99,000

بازدیدهای محصول65