روش Over-Relaxation و گوس سایدل برای شرایط مرزی نیومن متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده با متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 29858
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 60,000

بازدیدهای محصول89