رگسیون خطی با استفاده از دیتای موبایل در پایتون

عنوان پروژه : پروژه پایتون
نرم افزار مورد استفاده : پایتون(Python)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 6083
فرمت فایل : py
خرید0
دیدگاه0

تومان 75,000

بازدیدهای محصول10