سانترفیوژ با کنترل دور موتور و سون سگمنت در آردوینو و پروتئوس

عنوان پروژه : پروژه آماده پروتئوس و آردوینو
نرم افزار مورد استفاده : پروتئوس (Proteus) و آردوینو (Arduino)
گزارش : ندارد
فرمت فایل :
کد پروژه : 15993
خرید0
دیدگاه0

تومان 80,000

بازدیدهای محصول74