سلول SRAM ترانزیستور موقت پایین CNTFET در HSPICE

عنوان پروژه : پروژه آماده HSPICE
نرم افزار مورد استفاده : HSPICE
گزارش : دارد
شماره پروژه : 57487
فرمت فایل : Hspice
خرید0
دیدگاه0

تومان 90,000

بازدیدهای محصول12