سمینار آماده تشخیص کرونا با استفاده از سیستم فازی و نوروفازی

عنوان پروژه : سمینار آماده
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 39049
فرمت فایل : word
خرید0
دیدگاه0

تومان 110,000

بازدیدهای محصول101