سمینار آماده تهدیدهای امنیتی و اقدام های مقابله با آن در اینترنت اشیاء

عنوان پروژه : سمینار آماده
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 26105
فرمت فایل : dox
خرید0
دیدگاه0

تومان 99,000

بازدیدهای محصول40