سمینار آماده مدل های بلوغ فرایندی با تکیه بر مدل BPMM

عنوان پروژه : سمینار آماده
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 28484
فرمت فایل : dox
خرید0
دیدگاه0

تومان 100,000

بازدیدهای محصول61