سنسور D-گلوکز با استفاده از فیبر کریستال فوتونیک در کامسول

عنوان پروژه : پروژه آماده کامسول
نرم افزار مورد استفاده : کامسول(comsol)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 6105
فرمت فایل : mph
خرید0
دیدگاه0

تومان 138,000

بازدیدهای محصول12