شبیه سازی تشکیل رسوب آسفالتین در دیواره چاه های نفتی در متلب

عنوان پروژه : پروژه متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 18634
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 95,000

بازدیدهای محصول50