شبیه سازی آزمایش فشار یک جسم سه بعدی در نرم افزار آباکوس

عنوان پروژه : پروژه آماده با آباکوس
نرم افزار مورد استفاده : آباکوس (ABAQUS)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 58062
فرمت فایل : jnl و cae
خرید0
دیدگاه0

تومان 180,000

بازدیدهای محصول20