شبیه سازی مدار و تشخیص گیت متناظر آن در پروتئوس

عنوان پروژه : پروژه آماده پروتئوس
نرم افزار مورد استفاده : پروتئوس (Proteus)
گزارش : ندارد
فرمت فایل : PWI/DBK
کد پروژه : 6216
خرید0
دیدگاه0

تومان 89,000

بازدیدهای محصول10