شبیه سازی مدل تطبیقی ​​کنترل پیش بینی الف کوادروتور در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 27900
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 89,000

بازدیدهای محصول39