موتور ورنیر مغناطیس دائم با استاتور مدولاور در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده با متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 28182
فرمت فایل : mفایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 99,000

بازدیدهای محصول72