طبقه بندی گل ها با استفاده از برنامه نویسی R

عنوان پروژه : پروژه آماده با R
زبان مورد استفاده : برنامه نویسی R
گزارش : دارد
فرمت فایل : R فایل
کد پروژه : 10003
خرید0
دیدگاه0

تومان 100,000

بازدیدهای محصول11