طبقه بندی knn با داده های کیفیت آب زیر زمینی در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 59118
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 95,000

بازدیدهای محصول15