شبکه عصبی تخمین ورودی و خروجی های ایستگاه تقویت فشار در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 41759
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 125,000

بازدیدهای محصول67