فرضیه سازی و تست فرضیه با استفاده از دیتای تصادف در Stata

عنوان پروژه : پروژه آماده استاتا
نرم افزار مورد استفاده : استاتا (Stata)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 30984
فرمت فایل : sav و .dta
خرید0
دیدگاه0

تومان 98,000

بازدیدهای محصول68