محاسبه اتصال داده ولتاژ و جریان هر یک از مقاومت ها مدار در پروتئوس

عنوان پروژه : پروژه آماده پروتئوس و کدویژن
نرم افزار مورد استفاده : پروتئوس (Proteus)
گزارش : دارد
فرمت فایل : pdsbak
کد پروژه : 6979
خرید0
دیدگاه0

تومان 59,000

بازدیدهای محصول9