محاسبه دبی رودخانه بر اساس داده های بارش و دما در شبکه عصبی متلب

عنوان پروژه : پروژه متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 29197
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 85,000

بازدیدهای محصول6