محاسبه ریشه معادله به کمک روش نیوتن رافسون در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 5683
فرمت فایل : m فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 70,000

بازدیدهای محصول10