محاسبه معادلات حاکم بر حرکت سیستم

عنوان پروژه : دینامیک پیشرفته
نرم افزار مورد استفاده : ندارد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 5017
فرمت فایل : JPEG
خرید0
دیدگاه0

تومان 50,000

بازدیدهای محصول9