مدل برنامه ریزی ریاضی غیر خطی عدد صحیح مختلط در متلب

عنوان پروژه : پروژه الگوریتم ژنتیک با متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 7013
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 90,000

بازدیدهای محصول11