مدل حرکت متوسط با استفاده از داده های سه بیمار در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 4943
فرمت فایل:m
خرید0
دیدگاه0

تومان 150,000

بازدیدهای محصول9