مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی، سازمان کدکس الیمنتریوس

عنوان پروژه : تحقیق آماده
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 56535
فرمت فایل : dox
خرید0
دیدگاه0

تومان 110,000

بازدیدهای محصول87