مسئله بهینه یابی ناسازگاری زمای(اقتصاد رفتاری) در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 41919
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 99,000

بازدیدهای محصول46