معادله دیفرانسیل غیر خطی حاکم بر تغییرات شار در فرترن

عنوان پروژه : پروژه آماده فرترن
نرم افزار مورد استفاده : فرترن (fortran)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 40331
فرمت فایل : for
خرید0
دیدگاه0

تومان 120,000

بازدیدهای محصول30