مقایسه گیت معکوس کننده GNRFET با CNTFET در HSPICE

عنوان پروژه : پروژه آماده HSPICE
نرم افزار مورد استفاده : HSPICE
گزارش : دارد
شماره پروژه : 7702
فرمت فایل : Hspice
خرید0
دیدگاه0

تومان 118,000

بازدیدهای محصول14