مکان یابی برای طراحی شبکه‌ زنجیره تامین حلقه بسته سبز در لینگو

عنوان پروژه : پروژه آماده لینگو
نرم افزار مورد استفاده : لینگو (LINGO)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 6626
فرمت فایل : lg4
خرید0
دیدگاه0

تومان 120,000

بازدیدهای محصول8