نحوه ارتباط میکروکنترلر AVR با نمایشگر هفت تکه (seven segment)

عنوان پروژه : پروژه آماده آلتیوم دیزاینر
نرم افزار مورد استفاده : آلتیوم دیزاینر
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 31841
فرمت فایل : PcbDoc و .PrjPcb و SchDoc و IntLib
خرید1
دیدگاه0

تومان 59,000

بازدیدهای محصول84