نوشتن الگوریتمی برای مشتق گیری عددی در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 59117
فرمت فایل : فایل m
خرید0
دیدگاه0

تومان 70,000

بازدیدهای محصول11