هدایت حرارتی در یک کره با فرض متقارن بودن شرایط مرزی در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده با متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 30153
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 90,000

بازدیدهای محصول38