پرسشنامه تخصصی ساختمانهای سبز در spss

عنوان پروژه : پروژه آماده داده کاوی
نرم افزار مورد استفاده : spss
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 4705
فرمت فایل : docx
خرید0
دیدگاه0

تومان 150,000

بازدیدهای محصول10