پروژه آماده آنالیز احساسی شرکت اپل با داده های توییتر در پایتون

عنوان پروژه : پروژه یادگیری عمیق با پایتون
نرم افزار مورد استفاده : پایتون (Python)
گزارش : فیلم دارد
شماره پروژه : 18222
فرمت فایل : py و ipynb
خرید0
دیدگاه0

تومان 100,000

بازدیدهای محصول54