پروژه آماده ارتعاشات آزاد یک سیستم یک درجه آزادی با متلب

عنوان پروژه : پروژه متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : به صورت فیلم دارد
شماره پروژه : 17162
فرمت فایل : M فایل
خرید1
دیدگاه0

تومان 90,000

بازدیدهای محصول73